Jak odebrać nagrody?

O wygraniu Nagrody II Stopnia (nagrody pieniężnej w kwocie 1000 zł) zostaniesz poinformowany komunikatem wyświetlanym na stronie bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia. Poza komunikatem wyświetlanym bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia Organizator prześle na adres e-mail podany w Formularzu powiadomienie o przypisaniu do Zgłoszenia Nagrody. W terminie maksymalnie 72 godzin od wysłania przez Organizatora wiadomości o wygranej, kliknij w aktywny link i wypełnij formularz podając:

Imię, nazwisko, numer rachunku bankowego, adres e-mail.

Dołącz także zdjęcie oryginału zwycięskiego dowodu dokonania zakupu (format jpg lub png, max 3 MB).


O zasadach przyznania i odbioru Nagrody I Stopnia szczegółowe informacje znajdziesz w paragrafie 5 regulaminu loterii.

Powrót